Cső lakók!


A Hajléktalanok Etikai Kódexe

április 06.

0 komment

Előszó
1.    A Hajléktalanok Etikai Kódexe (továbbiakban: Etikai Kódex) a hajléktalanok életét meghatározó etikai normákat tartalmazza.
2.    A hajléktalan lét olyan szabadon választott életforma, amely a hajléktalan felelősségét meghatározó etikai elveken alapul.
3.    A hajléktalan felelőssége a többi hajléktalannal, a szociális munkásokkal és az egyéb szakmák képviselőivel való együttműködésre terjed ki.
4.    A hajléktalan felelősséget vállal a szociális munkások érdekeinek érvényesítésében.
A szociális munkás és a hajléktalan kapcsolata
5.    A szociális munkás és a hajléktalan kapcsolata a kölcsönös bizalmon alapul.
6.    A szociális munkások számára jutatott javakból a hajléktalan nem részesülhet.
A hajléktalan és a szociális szakma kapcsolata
7.    A hajléktalan felelősséggel tartozik a segítő folyamatért, annak minőségéért.
8.    A hajléktalan kötelessége, hogy folyamatosan nyomon kövesse a szociális szakma fejlődését és változását.
A hajléktalan társadalomhoz való viszonya
9.    A hajléktalan a mindenkori kormányhoz lojális. Ezen elkötelezettségét nyíltan vállalja, s az országgyűlési választások alkalmával a számára külön kijelölt szavazókörben szavazatával ki is fejezi.
10.    A hajléktalan önként vállalja, hogy csak a hajléktalanok számára fenntartott orvosi rendelőt és munkaügyi központot látogatja.

forrás: www.menhely.hu