Cső lakók!


A Hajléktalanok Etikai Kódexe

április 06.

0 komment

Előszó
1.    A Hajléktalanok Etikai Kódexe (továbbiakban: Etikai Kódex) a hajléktalanok életét meghatározó etikai normákat tartalmazza.
2.    A hajléktalan lét olyan szabadon választott életforma, amely a hajléktalan felelősségét meghatározó etikai elveken alapul.
3.    A hajléktalan felelőssége a többi hajléktalannal, a szociális munkásokkal és az egyéb szakmák képviselőivel való együttműködésre terjed ki.
4.    A hajléktalan felelősséget vállal a szociális munkások érdekeinek érvényesítésében.
A szociális munkás és a hajléktalan kapcsolata
5.    A szociális munkás és a hajléktalan kapcsolata a kölcsönös bizalmon alapul.
6.    A szociális munkások számára jutatott javakból a hajléktalan nem részesülhet.
A hajléktalan és a szociális szakma kapcsolata
7.    A hajléktalan felelősséggel tartozik a segítő folyamatért, annak minőségéért.
8.    A hajléktalan kötelessége, hogy folyamatosan nyomon kövesse a szociális szakma fejlődését és változását.
A hajléktalan társadalomhoz való viszonya
9.    A hajléktalan a mindenkori kormányhoz lojális. Ezen elkötelezettségét nyíltan vállalja, s az országgyűlési választások alkalmával a számára külön kijelölt szavazókörben szavazatával ki is fejezi.
10.    A hajléktalan önként vállalja, hogy csak a hajléktalanok számára fenntartott orvosi rendelőt és munkaügyi központot látogatja.

forrás: www.menhely.hu

Frappánsoid

március 29.

0 komment

A „következő” egy nagydarab, - megbocsáss, de bélanagyságú - fiatalember. Leül szemben, és türelmesen várja, hogy szóljak hozzá.
-    „Mivel még nem járt itt a Mádi utcában, felveszünk egy kartont, azután megbeszéljük miért is jött ide!”
Magyarázatomat békésen fogadja, nyugodt együttműködéssel válaszol kérdéseimre. Született, anyja neve, bejelentett címe, hol alszik, jövedelme van-e, látott-e már BV intézetet… és így tovább.
A kötelezők után felnézve nem sejtem milyen irányból fog meglepni.
-    „Miben tudok segíteni, miért jött?”
-    „Szeretnék visszailleszkedni a társadalomba!”

forrás: www.menhely.hu
 

0 komment

Megosztás:

Címkék: társadalom ügyelet